keyboard_arrow_up

Corliss Review Group: Forurensede områder og arealutvikling

 

Vår brede erfaring med forurensede områder og arealutvikling gir oss mulighet til å gi våre kunder innom både den private og den offentlige sektoren bærekraftige og kostnadseffektive løsninger. Dette gjør at de i sin tur kan bedømme, kjøpe, designe, utvikle og håndtere grunnen på beste måte. Våre tjenster i Norge omfatter blandt annet:

• Miljø- og geotekniske undersøkelser.

• Miljøtekniske risikobedømminger.

• Prosjektering av grunnleggende fasiliteter.

• Dimensjonering av geokonstruksjoner.

• Prosjektering og spesifikasjoner for bl.a. nye grunnleggende fasiliterter, grunnforsterkninger, sanering, riving.

• Prosjekt- og byggeledelse for spesifike grunnlegings- og saneringsoppdrag.