keyboard_arrow_up

ISCO Group BP Holdings Study Kompetanse

Vår metodikk er bransjeuavhengig og ISCO Group løser derfor oppdrag uavhengig av bransje. Våre rådgivere har bred og variert erfaring fra mange års praksis.

Ole Petter Melleby, partner og adm. direktør

FMCG / merkevare, kjededrift, internasjonale selskaper, organisasjoner

Melleby har arbeidet over 10 år med lederutvelgelse i ISCO Group, og har inngående kunnskap om hvordan identifisere og velge ut de fremste kandidatene, ofte til organisasjoner tett på kunder og marked.

Christian Blaauw, partner

bank / forsikring, varehandel / service, shipping, olje / offshore

Blaauw har bred kompetanse fra rekruttering til større organisasjoner og fra selskap med aktive eiere. Han har særlig erfaring fra arbeid med vurdering av ledergrupper, teamutvikling og executive coaching.

Geir Fottland, partner

Offentlig sektor / statlig og kommunal forvaltning / virksomheter innen energi, helse og samferdsel

Fottland har lang erfaring fra lederutvelgelse, med en særlig kompetanse fra arbeid med komplekse utfordringer i skjæringspunktene mellom politikk, administrasjon og marked.

Jens Petter Heyerdahl, partner

IT / telekom / consulting, bank / finans, merkevare, engineering, organisasjoner / stiftelser

Heyerdahl har bred erfaring som rådgiver for ledende norske og internasjonale virksomheter og matriseorganisasjoner. Han har inngående forståelse for teamutviklingsprosesser, strategi- og styrearbeid.

Jostein Hjellegjerde, seniorkonsulent

industri, handel, media / IT, logistikk / transport, forvaltning og foretak

Jostein Hjellgjerde har lederfaring fra både privat og statlig eide selskap. Hjellegjerde har bred kompetanse innen rekrutteringsfaget, og inngående forståelse for hva som skal til for å identifisere godt lederskap og lederteam.

Dag Holmen-Jensen, partner

industri / engineering, bygg / anlegg / eiendom, transport / logistikk og legemiddel

Holmen-Jensen har bred erfaring fra arbeid som ledelsesrådgiver for aktive eiere i industrielle miljøer, ofte med fokus på salg, markedsledelse og teknologi.

Beate Ottem Svanes, seniorkonsulent

Varehandel / merkevare, bank / forsikring, consulting

Beate Ottem Svanes har bred linjeledererfaring fra større miljøer, også fra roller med betydelig virksomhets- og  resultatansvar. Hun har særlig kompetanse innen salgs- og markedsledelse, og har god forståelse for samspillet i internasjonale organisasjoner.