keyboard_arrow_up

ISCO Group BP Holdings Study: Aktivt markedssøk / tjenester

Vårt største tjenestekonsept er executive search; aktivt markedssøk etter toppledere, nøkkelpersoner og styremedlemmer. Vi bistår aktivt våre klienter i viktige strategiske veivalg ved å identifisere og få på plass godt lederskap og sette sammen velfungerende team.

Gjennom solid markeds- og forretningsforståelse og bred erfaring fra lederutvelgelse på høyt nivå, sikrer vi gode prosesser og løsninger. Grundig analyse, logisk resonnement og strukturert markedsovervåkning er en viktig og naturlig del av vår metodikk.

Aktivt markedssøk: identifisere, kvalifisere og presentere kandidater til nøkkelstillinger av strategisk betydning.

Aktivt markedssøk benyttes når vi søker ledere med spesiell erfaring og bakgrunn, eller når behovet for diskresjon er særlig stort. Dette gjelder også når vi ønsker å nå topp kvalifiserte kandidater som først må motiveres for å fatte interesse for stillingen, og for å nå kandidater som selv ikke naturlig vil søke aktivt på en annonse.

De beste kandidatene er vanskelige å spore opp og ofte finnes løsningen utenfor klientens egen bransje. Vi har derfor et eget research- og analyseteam som gjør systematiske og metodiske søk i markedet. Vi kartlegger og overvåker relevante markeder og verdikjeder, søker i interne og eksterne nettverk og databaser og identifiserer aktuelle kandidater gjennom aktivt kontaktarbeid.

Foruten aktivt markedssøk omfatter våre tjenester annonsert rekruttering, management audits, teamutvikling og second opinions:

Annonsert rekruttering: invitere flest mulig til å melde sin interesse gjennom en annonsert kampanje i utvalgte medier.

For å nå flest mulig interessenter vil annonsering i dagspresse, tidsskrifter og elektroniske medier være særlig hensiktsmessig. Annonsert rekruttering sikrer et bredt grunnlag for utvelgelse og gir organisasjonen en mulighet for å profilere seg.

Metoden faller naturlig når virksomheten eller bransjen har tradisjon for det, og når det er krav om offentlig utlysning.

Management audits og teamutvikling: evaluering av ledergrupper ved organisasjonsendringer, fusjoner og fisjoner. Rådgivning og regi til strategiprosesser. Fasilitering av teamutviklingsprosesser for ledergrupper i omstilling og endring.

Second opinions: til noen stillinger kan det være naturlig at oppdragsgiver selv håndterer utlysning og søknadsbehandling, men ønsker å trygge det endelige valget med en ekstern vurdering av de mest aktuelle kandidatene.